augmentin generico prezzo

augmentin

Saltklorinatorer

Saltklorinator renar poolvattnet med salt som omvandlas till fritt klor i en automatisk
process. Det är mycket effektivt och ger ett kristallklart, rent vatten. En stor fördel är att
vattnet blir mer behagligt för hud och ögon och fritt från klorlukt. Det är också bättre för
miljön än klortabletter och andra kemikalier för desinficering.

Saltklorinator
Zodiac Ei 10

Renar vattnet automatiskt genom att omvandla salt till fritt klor

Elektrolysceller, nätdelar och säkringshållare till saltklorinatorer