augmentin generico prezzo

augmentin

Cirkulation och anslutning

Här finner du olika slags filter och pumpar till din pool. 

Om du vill vara sparsam med vattnet, rekommenderar vi att du installerar ett cyklonfilter innan sandfiltret. Då behöver du inte utföra backspolning lika ofta.
För inomhuspooler rekommenderar vi polyesterfilter som tar upp minst utrymme.
 
Poolpump, poolfilter. Pumpar och FilterPoolpump Max Flo II, Flerfartspump

Kompletta anslutningspaket och slangkopplingsatser

Cyklon-filter som filtrerar vattnet med hjälp av centrifugalkraft

Filtersand, poolsalt och filterpatroner till Folkpools polyesterfilter

Filtertank med filterelement för polyesterfilter

Kompletta paket med filtertank, filterelement och pump

Poolcentraler och jordfelsbrytare

Separata pumpar tillverkade helt i korrisionsfri norylplast

Sandfiltersystem från välrenommerade märket Hayward

Sandfiltersystem från Hayward, komplett med pump

Kläm- och slangkopplingar, ventiler och unioner